Veelgestelde vragen

Ik ben patiënt

U kunt een afspraak maken door de praktijk te bellen op 024-3550810. Dit kan tussen 8:00 – 12:30 en 14:00 – 16:30.

Tevens kunt u een afspraak inplannen via mijngezondheid.net.

Voor spoedgevallen kunt u altijd de praktijk bellen.

Zeg minimaal 24 uur van te voren uw afspraak af.
Dit kunt u telefonisch doen, of via het contactformulier op onze site.

Als u niet tijdig uw afspraak afzegt, dan kunnen wij niet een andere patiënt op het gereserveerde tijdstip laten komen.

Voor het niet verschijnen op uw afspraak kunnen altijd begrijpelijke redenen bestaan. Daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Als dit echter te vaak voorkomt, zullen wij helaas een wegblijftarief in rekening moeten brengen. Dit kunt u dan niet declareren bij uw verzekeraar.

Er werken meerdere huisartsen bij onze praktijk.

Bij het maken van een afspraak kunt u altijd zelf kiezen bij welke arts u wilt komen. Maar wij raden u wel aan dat u voor dezelfde klacht steeds retour komt bij de huisarts die hier al bekend mee is.

De wachttijden bij de artsen kunnen onderling verschillen. Mocht de wachttijd voor een specifieke arts te lang zijn dan kan de assistente u een consult bij een andere huisarts aanbieden.

Medicatie die u chronisch gebruikt, kunt u herhalen door de herhaalreceptenlijn in te spreken op 024-3550810. Ook kunt u gebruik maken van Mijngezondheid.net  of de app Medgemak om herhaalmedicatie aan te vragen.

Het is mogelijk om uw labuitslagen in te zien via mijngezondheid.net

Het reglement van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst) staat niet toe dat huisartsen medische verklaringen over hun eigen patiënten afgeven.

Voor meer informatie, zoals de redenen voor deze regel en hoe u toch aan een verklaring kunt komen, verwijzen we u naar deze toelichting van de KNMG.

Een kennismakingsgesprek is mogelijk nadat uw inschrijving compleet is.

U kunt hiervoor contact opnemen met de doktersassistente.

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of een verbeterpunt heeft. Wij stellen het op prijs als u dit persoonlijk met ons bespreekt. Het liefste zoeken we samen met u naar een oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente of de huisarts. Zij zullen u dan verder helpen.

Bespreek uw klacht eerst met de desbetreffende huisarts. Als uw klacht een assistente of praktijkondersteuner betreft, kunt u terecht bij dokter Hennekam.

Wanneer u dit niet wenst kunt u online een klacht indienen.
Alle binnengekomen klachten worden beoordeeld door dokter Hennekam. Na beoordeling zal hij of een medewerker van de praktijk met u contact opnemen.

Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de SKGE. Deze pakt uw klacht dan verder op.

Als het gaat om een gedraging die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen kunt u terecht bij het tuchtcollege.

Als u een nieuwe huisarts heeft gevonden, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. Vermeld hierbij de volgende informatie:

  • Wanneer gaat u zich aldaar inschrijven?
  • Naar welke huisarts gaat u?
  • Geeft u toestemming voor het overdragen van uw medisch dossier? (Alleen binnen Nederland)

Ik ben (nog) geen patiënt

De praktijk is op dit geopend voor nieuwe inschrijvingen.

U kunt zich inschrijven door middel van het invullen van het inschrijfformulier op deze website, daarnaast is het ook mogelijk een inschrijfformulier af te halen bij de balie.

Als u op bezoek bent in de regio en spoedeisende medische hulp nodig heeft, dan zijn wij u graag van dienst.

Neem altijd van te voren telefonisch contact op met de assistente. Om de mogelijkheden te bespreken.

Indien het erg druk is in de praktijk en uw vraag niet spoedeisend is kunnen wij u verzoeken om met een andere praktijk contact op te nemen.