Onze praktijk

Praktijkinformatie

Bij ons kunt u terecht voor laagdrempelige, hoogwaardige zorg, met een menselijk gezicht.

Naast de praktijkhouder dokter Hennekam werken dokter Ariëns, dokter Asselbergs en dokter Van Rens in onze vaste team. Het opleiden van nieuwe collega’s vinden wij belangrijk voor de toekomst van ons vak. Daarom zijn wij een opleidingspraktijk en werkt er regelmatig een huisarts of doktersassistente in opleiding bij ons.

Bereikbaarheid

Van 8:00 tot 12:30 uur en 14:00 tot 16:30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken en vragen aan de doktersassistente: 024 355 08 10. Tussen 12:30 en 14:00 en 16:30 t0t 17:00 uur zijn wij alleen voor spoed bereikbaar. Wij werken met een telefonisch keuzemenu: (1) Spoed  |  (2) Herhaalrecepten  |  (3) Assistente. Na 17:00 uur op werkdagen, in het weekend en op feestdagen, wordt dringende medische zorg overgenomen door de huisartsenpost Nijmegen: 024 352 35 79.

Spreekuur

Dagelijks is er een ochtend en een middag spreekuur. Een afspraak duurt 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of een probleem dat meer tijd vraagt, laat dit dan weten aan de assistente. Zij kan dan meer tijd voor u reserveren. Voor een goede planning van het spreekuur zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Bij aankomst in de praktijk hoeft u zich niet te melden bij de assistente, maar kunt u meteen plaatsnemen in de wachtkamer. Wij vinden het heel fijn als u ons helpt bij het bewaken van de tijd.

Telefonisch spreekuur

De praktijk is de gehele dag telefonisch bereikbaar tot 17:00 uur. Als u een vraag heeft, dan belt u met de assistente. Indien er sprake is van een vraag waar de assistente u niet meteen mee kan helpen dan noteert zij uw telefoonnummer wordt u later teruggebeld. Voor uitslagen kunt u het beste na 14:00 uur bellen. Zo is er voldoende tijd om de uitslagen goed te verwerken.

Visites

Huisbezoeken worden eind van de ochtend en ’s middags gereden en zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Een huisbezoek kan tot 12:00 uur aangevraagd worden. In verband met de betere onderzoeksmogelijkheden in de praktijk kan het zo zijn dat u gevraagd wordt om naar de praktijk te komen.

Spoed en EHBO

Voor spoedgevallen kunt u tijdens openingstijden altijd bij de praktijk terecht. Bel ons indien dit mogelijk is, zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw komst.

Afspraak annuleren

Mocht u plotseling toch niet naar uw afspraak op het spreekuur kunnen komen, meldt dit dan zo snel mogelijk aan de assistente. Zo kunnen wij op die tijd een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Indien u de afspraak niet op tijd afzegt dan kunnen wij u een rekening toesturen. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw verzekeraar.

Telemonitoring & thuismetingen

Op de praktijk zijn bloeddrukmeters, glucosemeters, saturatiemeters, 24 uurs bloeddrukmeter en holter beschikbaar voor onderzoek van uw gezondheid in de thuissituatie. Op indicatie van de huisarts of praktijkondersteuner worden die aan u meegegeven.

Klachten en verbeterpunten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of een verbeterpunt heeft. Wij stellen het op prijs als u dit persoonlijk met ons bespreekt. U kunt hiervoor contact opnemen met de assistente of de huisarts. U kunt ook online op onze website uw klacht indienen of een klachtenformulier vragen aan de assistente. Onze praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Indien er sprake is van een klacht en u er samen met de huisarts niet uitkomt, dan kunt u zich tot deze organisatie wenden.